Onze winkels zijn weer open en we helpen je graag. Lees hier meer.

Let op: door een storing is het helaas niet mogelijk je cadeaus te personaliseren. Onze excuses voor het ongemak!

Let op, vanwege een storing zijn wij momenteel helaas niet telefonisch bereikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Actievoorwaarden Facebook win-actie

"Tag iemand onder het Facebookbericht die wat geluk kan gebruiken en zorg ervoor dat die persoon kans maakt op één van de vier kraslotenpakketten."

 1. Deze actievoorwaarden (hierna: de Actievoorwaarden) zijn van toepassing op de door Coöperatie Primera, gevestigd te Waardenburg. aan het adres Koeweistraat 14. (hierna: Primera), georganiseerde actie “Tag iemand onder het Facebookbericht en die persoon maakt kans op één van de vier kraslotenpakketten.’’ (hierna: de Actie), ter promotie van de verkoop van Krasloten bij Primera.
 2. De Actie vindt plaats op 13 augustus 2021 (hierna: de Actieperiode).
 3. Het bericht betreffende deze Actie wordt, alleen op Facebook, op 13 augustus 2021 gepost.
 4. De Actie vindt exclusief plaats bij Primera.
 5.  Er wordt kans gemaakt op een van de prijzen als een persoon wordt getagd onder het Facebookbericht van Primera betreffende deze Actie. Men maakt kans op één van de vier kraslotenpakketten (t.w.v. €25,-).
 6. Alleen mensen die zijn getagd onder het Facebookbericht maken kans op een van de prijzen.
 7. Door deelname aan de actie wordt toestemming gegeven om zijn/haar persoonsgegevens te verwerken voor deelname en uitvoering van dit promotioneel kansspel. Deze gegevens worden alleen gebruikt in het kader van de verdere afwikkeling van deze Actie en niet gebruikt voor andere (commerciële) doeleinden.
 8. Onder de deelnemers worden vier deelnames aangewezen die één van de vier kraslotenpakketten t.w.v. €25,- winnen.
 9. Het prijzenpakket heeft een totale waarde van €100,- netto.
 10. De prijzen worden verloot middels een trekking door een medewerker van Primera in week 33 op 16 augustus 2021.
 11. Deelnemer mag meerdere keren getagd worden, maar heeft maar recht op maximaal één prijs.
 12. De winnaars van een kraslotenpakket worden uiterlijk 16 augustus 2021 via een Facebook bericht benaderd. Indien een winnaar binnen 1 week (7 dagen) na de trekking niet is bereikt via de bij Primera bekende gegevens en/of niet heeft gereageerd op de berichtgeving hieromtrent van Primera, vervalt de prijs en komt deze toe aan de eerste reserve-winnaar.
 13. Deelname en prijzen innen uitsluitend vanaf 18 jaar en enkel voor Nederlands ingezetenen.
 14. De prijs en/of eventuele restwaarde is niet inwisselbaar tegen contanten en/of andere prijzen.
 15. Eventuele kansspelbelasting over de prijzen wordt door Primera afgedragen.
 16. De winnaar mag niet iemand anders in zijn plaats stellen om de prijs te innen.
 17. Primera en Nederlandse Loterij zijn niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade van deelnemers of derden die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze Actie.
 18. Alle intellectuele eigendom omtrent teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie omtrent deze Actie, komen toe aan Primera en haar partners.
 19. In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist Primera.
 20. De actievoorwaarden zijn te vinden op www.primera.nl/facebookwinactie.
 21. Indien blijkt dat de opgegeven gegevens van een deelnemer incorrect zijn, heeft Primera het recht om de desbetreffende deelnemer van deelname aan de Actie uit te sluiten en/of kan worden besloten het recht op het innen van de prijs te laten vervallen.
 22. In geval van een redelijk vermoeden van onrechtmatige beïnvloeding van de Actie, misbruik of fraude behoudt Primera zich het recht voor om deelnames of deelnemers aan de Actie te weigeren of het recht op een prijs (achteraf) te laten vervallen.
 23. Deelname aan deze Actie is uitgesloten voor medewerkers van de organisator Primera, Nederlandse Loterij, haar reclamebureau, alsmede voor eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij de Actie.
 24. Vragen, opmerkingen of klachten betreffende deze Actie kunnen worden ingediend per post t.a.v. Afdeling Helpdesk, Antwoordnummer 14307, 4180 ZX Geldermalsen, via info@primera.nl of via telefoonnummer 0418-65 10 07 (gebruikelijke belkosten).
 25. Deze Actie wordt georganiseerd in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.
Back to top