Winkelmand
0
Winkelmand
(0)

Algemene voorwaarden Krasspel Primera app

Actievoorwaarden voor Primera Krasspel (hierna “de Actie”)

1. Deze actievoorwaarden (hierna: de Actievoorwaarden) zijn van toepassing op de door Coöperatie Primera b.a., gevestigd te Waardenburg aan het adres Koeweistraat 14 (hierna: Primera), georganiseerde Kras spel (hierna de Actie), ter promotie van het Primera app.
2. Een geregistreerde Primera spaarpasklant kan gebruik maken van speciale aanbiedingen van Primera. Deze aanbiedingen worden door Primera samengesteld. Dergelijke aanbiedingen gelden slechts voor de duur van de actieperiode en zolang de voorraad strekt.
3. Het Krasspel wordt georganiseerd door Primera en deelname is uitsluitend mogelijk voor Primera spaarpasklanten via een recente versie van de Primera app (releasedatum: 11-03-2019).
4. Om kans te maken op een van de prijzen, dient de deelnemer een geregistreerde Primera spaarpasklant te zijn. 
5. Deze functie in de Primera app is mogelijk niet constant bereikbaar en kan aan en uit worden gezet door Primera.
6. Spaarpasklanten kunnen meedoen via de app door in de topnavigatie op het icoontje van het spel te klikken.
7. Een spaarpasklant kan meedoen aan de Actie door virtueel de 3 vakjes open te krassen. Hierna ziet de spaarpasklant direct of er een prijs is. Dit is het geval wanneer er na het openkrassen van de drie vakjes er drie en dezelfde afbeeldingen tevoorschijn komen. 
8. De spaarpasklant kan in de betreffende periode maximaal 1 keer per 24 uur meespelen met het Krasspel. Er wordt vooraf een bepaald aantal prijzen in een poule geplaatst, waardoor de winkans voor elke individuele speler wordt bepaald. Deze kan door Primera te allen tijde worden gewijzigd. Wanneer de prijs poule op is, wordt er door Primera beslist of er een nieuwe prijs poule wordt aangemaakt of dat de functie in de app uit wordt geschakeld.
9. Er kunnen verschillende soorten prijzen worden gewonnen. Iedere spaarpasklant die meedoet aan de Actie heeft dezelfde winkans die kan verschillen per campagne/moment dat het spel aan staat. 
10. De Actie loopt in verschillende periodes in het jaar:
De deelnemers maken van 12 augustus 2019 tot en met 13 januari 2020 kans op: 12.500 x een 10% korting voucher geldig op alle cadeaus met naam, 1.000 x 1 Primera punt, 1.000 x 5 Primera punten, 3.000 x 10 Primera punten, 250 x 25 Primera punten, 500 x een klavertje 4 kraslot en 500 x een Primera Keuze cadeaukaart t.w.v. €5,-.
Primera punten: wanneer de spaarpasklant meedoet aan de Actie kan hij/zij kans maken op Primera punten, fysieke prijzen zoals een kraslot, een Primera Keuze cadeaukaart of korting op een cadeau met naam uit de Primera webwinkel. Primera Punten worden direct op het account bijgeschreven.
Als de spaarpasklant een fysieke prijs wint, wordt er automatisch een bericht geplaatst in de app inbox van de gebruiker. Hierin zal worden gevraagd om contactgegevens te delen met Primera om de prijs naar toe te sturen. De winnaar heeft 5 werkdagen de tijd om te reageren op het bericht, hierna vervalt het recht van de spaarpasklant om de prijs te claimen.
11. Het prijzenpakket heeft een totale omvang van 18.750 prijzen.
12. Primera zal de persoonsgegevens van de deelnemers, aangeleverd door de spaarpasklant zelf, aan deze Actie uitsluitend gebruiken voor de communicatie omtrent deze Actie. Deze persoonsgegevens worden enkel voor dit doel opgeslagen en later verwijderd.
13. De prijswinnaar dient minimaal 18 jaar te zijn.
14. De prijzen en/ of eventuele restwaarde is niet inwisselbaar tegen contacten en/ of andere prijzen.
15. Eventuele kansspelbelasting over de prijzen wordt door Primera of via haar partners afgedragen.
16. Op verzoek van Primera dient de winnaar zich met een geldig identiteitsbewijs te kunnen legitimeren bij Primera bij het innen van de prijs.
17. Indien blijkt dat de opgegeven gegevens van een deelnemer incorrect zijn, heeft Primera het recht om de desbetreffende deelnemer van deelname aan de Actie uit te sluiten.
18. In geval van een redelijk vermoeden van onrechtmatige beïnvloeding van de Actie, misbruik of fraude behoudt Primera zich het recht voor om deelnames of deelnemers aan de Actie te weigeren of het recht op een prijs (achteraf) te laten vervallen.
19. Primera is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade van deelnemers of derden die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze Actie.
20. Primera behoudt zich het recht voor om de Actie en de actievoorwaarden te allen tijde op enige wijze te wijzigen, aan te vullen of stop te zetten zonder daarvan nadere aankondiging te doen.
21. Primera kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verliezen, vertragingen of technische defecten veroorzaakt door internet providers of andere meewerkende partijen, in welke vorm dan ook.
22. Deelname aan deze Actie impliceert dat men akkoord gaat met de inhoud van dit reglement evenals met de beslissingen die Primera in geval van overmacht verplicht is te nemen om het goede verloop van deze Actie te garanderen.
23. Klachten m.b.t. de Actie kunnen schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan Primera, t.a.v. de afdeling klantenservice, www.primera.nl/klantenservice/neem-contact-op, waarna na ontvangst van de klacht schriftelijk dan wel telefonisch contact zal worden opgenomen door Primera.
24. Op deze Actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. In Nederland is de Nederlandse Reclamecode en de Gedragscode voor Promotionele Kansspelen van toepassing.
25. Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met bovenstaande actievoorwaarden.

Aldus opgesteld door Coöperatie Primera b.a. te Waardenburg augustus 2019.