Bekijk hier de actuele informatie over openingstijden, bezorging en maatregelen i.v.m. het coronavirus

Winkelmand
0
Winkelmand
(0)

Algemene spelvoorwaarden

Monsterjam winactie Facebook, april 2018

 1. Deze algemene spelvoorwaarden (de Spelvoorwaarden) van Coöperatie Primera b.a. (de Organisator), Koeweistraat 14, 4181 CD, Waardenburg zijn van toepassing op het kleine promotionele Monsterjam winactie Facebook dat zal plaatsvinden van dinsdag 24 april 2018 tot en met woensdag 25 april 2018 (de Actie).
 2. Deelname aan de Actie houdt volledige acceptatie van deze Spelvoorwaarden in. Indien u de Spelvoorwaarden niet accepteert, moet u niet deelnemen aan de Actie.
 3. Aan de deelname aan de Actie worden door de Organisator geen kosten verbonden.
 4. Deelname aan de Actie staat open voor iedere persoon (een Deelnemer) die:
  1. 18 jaar of ouder is en zich via Facebook hiervoor heeft aangemeld; of
  2. jonger dan 18 jaar is en zich met verifieerbare toestemming van een ouder of wettelijk vertegenwoordiger via Facebook hiervoor heeft aangemeld.
 5. Uitgesloten van deelname zijn personen jonger dan 18 jaar die géén toestemming van een ouder of wettelijk vertegenwoordiger hebben verkregen voor deelname aan de Actie, Deelname is niet toegestaan voor werknemers (of hun directe familie) van organisator of van enige andere onderneming die beroepsmatig betrokken is bij deze wedstrijd
 6. Op donderdag 26 april 2018 worden uit alle Deelnemers 1 prijswinnaar (de Prijswinnaar) getrokken en worden de volgende prijzen verdeeld (de Wedstrijdprijzen):
  1. 1 x 4 tickets Categorie 1 met een waarde van € 42,90 per ticket
 7. Eventuele bijkomende arrangementen en kosten zijn niet inbegrepen in de Wedstrijdprijzen. Dit omvat eventuele reisarrangementen (waaronder parkeren) en accommodatie.
 8. In het geval dat het evenement waarop de Wedstrijdprijzen zien wordt afgelast, zal de Organisator zich inspannen om de betreffende Prijswinnaar alternatieve tickets aan te bieden, afhankelijk van de beschikbaarheid.  
 9. De Organisator kan de Wedstrijdprijzen vervangen door prijzen van een vergelijkbare waarde.
 10. De prijswinnaar wordt via Facebook op de hoogte gebracht. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Wedstrijdprijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere diensten.
 11. Op de Wedstrijdprijs kan tot en met zondag 29 april 2018 aanspraak worden gemaakt door de Prijswinnaar. Na deze datum vervalt iedere aanspraak op de Wedstrijdprijzen van rechtswege. Organisator behoudt zich het recht voor om voor de betreffende Wedstrijdprijs in dat geval een andere winnaar aan te wijzen.
 12. Persoonsgegevens van Deelnemers worden verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid van de Organisator: https://www.primera.nl/over-primera/cookiebeleid.
 13. De prijswinnaar stemt ermee in dat de Organisator de door de Deelnemer bij inschrijving verstrekte persoonsgegevens mag delen met derden uitsluitend ten behoeve van de uitvoering van de Actie en de uitreiking van de Wedstrijdprijzen (zoals gedefinieerd in punt 6).
 14. De prijswinnaar moet bereid zijn om deel te nemen aan relevante publiciteitsacties rondom de Actie.
 15. Deze Spelvoorwaarden kunnen door de Organisator te allen tijde worden gewijzigd. Gedurende de looptijd van de Actie worden deze Spelvoorwaarden niet ten nadele van de Deelnemers gewijzigd.
 16. Op deze Spelvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Deze Spelvoorwaarden zijn opgesteld met inachtneming van de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014 (de Gedragscode). Organisator handelt in overeenstemming met deze Gedragscode.
 17. In de gevallen waarin deze Spelvoorwaarden niet voorzien, wordt een besluit genomen door de Organisator.
 18. Voor vragen of klachten omtrent de Actie kan schriftelijk contact worden opgenomen met de Organisator via: info@primera.nl