Actievoorwaarden: maak kans op een jaar lang gratis meespelen met Staatsloterij bij aankoop van een Oudejaarslot

1. Deze actievoorwaarden (hierna: de Actievoorwaarden) zijn van toepassing op de door Coöperatie Primera, gevestigd te Waardenburg aan het adres Koeweistraat 14. (hierna: Primera), georganiseerde actie: “Bij aankoop van een Oudejaarslot in een winkel van Primera, maakt men kans op een jaar gratis meespelen met Staatsloterij.” (hierna: de Actie), ter promotie van de verkoop van Oudejaarsloten bij Primera.

2. De Actie loopt van 11 t/m 24 december 2020 (hierna: de Actieperiode).

3. Bij aankoop van een Oudejaarslot bij een Primera winkel gedurende de Actieperiode maakt men kans op een jaar lang gratis meespelen met Staatsloterij t.w.v. €285.

4. De deelnemer dient de volgende gegevens verplicht in te vullen op www.primera.nl/oudejaarsactie Lotnummer (2 letters en 5 cijfers) voornaam, achternaam, geboortedatum en e-mailadres. De velden tussenvoegsel en toevoeging huisnummer zijn optionele velden. Deze gegevens worden niet gebruikt voor andere commerciële acties.

5. Deze Actie geldt alleen bij aankopen in een winkel van Primera.

6. Registeren voor deelname aan de Actie is mogelijk t/m 31 december 2020.

7. Onder de deelnemers wordt vijftien (15) deelnemers aangewezen die een jaar lang gratis meespelen met Staatsloterij winnen, ter waarde van €285. Deze prijs bevat 12 Staatsloten met XL ad €17,50, 3 speciale trekkingen ad. €15 en 1 heel Oudejaarslot ad. €30.

8. Het prijzenpakket heeft een totale waarde van €4.275.

9. De prijzen worden verloot middels een trekking door de trekkingscommissie van Primera in week 2 van 2021, 11 januari tot en met 15 januari.

10. Deelnemer kan meerdere malen deelnemen, maar heeft recht op maximaal één prijs per persoon.

11. De winnaars van de prijs worden uiterlijk 15 januari 2021 persoonlijk door Primera benaderd en de trekkingsuitslag wordt gepubliceerd op www.primera.nl/oudejaarsactie. Indien een winnaar binnen 2 weken na de trekking niet is bereikt via de bij Primera bekende gegevens en/of niet heeft gereageerd op de berichtgeving hieromtrent van Primera, vervalt de prijs en komt deze toe aan de eerste reserve-winnaar.

12. De winnaars ontvangen een Primera cadeaukaart t.w.v. 285 euro, waarmee de winnaar elke Staatsloterij trekking in 2021 een Staatslot kan kopen, zie punt 7.

13. Deelname en prijzen innen vanaf 18 jaar en enkel voor Nederlands ingezetenen.

14. De prijs en/of eventuele restwaarde is niet inwisselbaar tegen contanten en/of andere prijzen.

15. Eventuele kansspelbelasting over de prijzen wordt door Primera of haar partners afgedragen.

16. De winnaar mag niet iemand anders in zijn plaats stellen om de prijs te innen.

17. Op verzoek van Primera dient de winnaar zich met een geldig identiteitsbewijs te kunnen legitimeren bij Primera bij het innen van de prijs.

18. Primera en Nederlandse Loterij zijn niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade van deelnemers of derden die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze Actie.

19. Alle intellectuele eigendom omtrent teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie omtrent deze Actie, komen toe aan Primera en haar partners.

20. In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist Primera.

21. De actievoorwaarden zijn te vinden op www.primera.nl/oudejaarsactie

22. Indien blijkt dat de opgegeven gegevens van een deelnemer incorrect zijn, heeft
Primera het recht om de desbetreffende deelnemer van deelname aan de Actie uit te sluiten en/of kan worden besloten het recht op het innen van de prijs te laten vervallen.

23. In geval van een redelijk vermoeden van onrechtmatige beïnvloeding van de Actie, misbruik of fraude behoudt Primera zich het recht voor om deelnames of deelnemers aan de Actie te weigeren of het recht op een prijs (achteraf) te laten vervallen.

24. Deelname aan deze Actie is uitgesloten voor medewerkers van de organisator Primera, Nederlandse Loterij, haar reclamebureau, alsmede voor eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij de Actie.

25. Vragen, opmerkingen of klachten betreffende deze Actie kunnen worden ingediend per post t.a.v. Afdeling Helpdesk, Antwoordnummer 14307, 4180 ZX Geldermalsen, via info@primera.nl of via telefoonnummer 0418-65 10 07 (gebruikelijke belkosten).

26. Deze Actie wordt georganiseerd in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.

SPEEL BEWUST 18+

Back to top