Actievoorwaarden: Maak kans op 1 van de 50 koninklijke overnachtingen bij aankoop van een Koningsdaglot 2021 

 1. Deze actievoorwaarden (hierna: de Actievoorwaarden) zijn van toepassing op de door Coöperatie Primera, gevestigd te Waardenburg aan het adres Koeweistraat 14. (hierna: PRIMERA), georganiseerde actie: “Bij aankoop van een Koningsdaglot in een winkel van PRIMERA, maakt men kans op een koninklijke overnachting.” (hierna: de Actie), ter promotie van de verkoop van Koningsdagloten bij PRIMERA.
 2. De Actie loopt van 11 t/m 27 april 2021 (hierna: de Actieperiode).
 3. Bij aankoop van een Koningsdaglot (zowel bij een heel lot als een 1/5 lot) bij een PRIMERA winkel gedurende de Actieperiode maakt men kans op een koninklijke overnachting t.w.v. 119,90
 4. De deelnemer dient de volgende gegevens verplicht in te vullen op, www.Primera.nl/overnachting Lotnummer (2 letters en 5 cijfers) voornaam, achternaam, adres, huisnummer, postcode, woonplaats, geboortedatum en e-mailadres. Deze gegevens worden niet gebruikt voor andere commerciële acties.
 5. Deze Actie geldt alleen bij aankopen in een winkel van PRIMERA.
 6. Registeren voor deelname aan de Actie is mogelijk t/m 5 mei 2021.
 7. Onder de deelnemers wordt vijftig (50) deelnemers aangewezen die een koninklijke overnachting winnen, ter waarde van €119,90. De winnaars ontvangen de prijs in de vorm van een Wonderbox “Duizend & één droomnachten” cadeaukaart.
 8. Het prijzenpakket heeft een totale waarde van €5.995.
 9. De prijzen worden verloot middels een trekking door de trekkingscommissie van PRIMERA in de week 19 van 2021, 10 tot en met 14 mei 2021.
 10. Iedere deelnemer kan de prijs slechts eenmaal winnen.
 11. De winnaars van de prijs ontvangen uiterlijk 21 mei per post hun prijs.
 12. De winnaars ontvangen een Wonderbox “Duizend & één droomnachten” cadeaukaart t.w.v. 119,90 euro per post.
 13. Deelname en prijzen innen vanaf 18 jaar en enkel voor Nederlands ingezetenen.
 14. De prijs en/of eventuele restwaarde is niet inwisselbaar tegen contanten.
 15. Eventuele kansspelbelasting over de prijzen wordt door de Nederlandse Loterij afgedragen.
 16. Op verzoek van Primera dient de winnaar zich met een geldig identiteitsbewijs te kunnen legitimeren.
 17. PRIMERA en Nederlandse Loterij zijn niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade van deelnemers of derden die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze actie.
 18. Alle intellectuele eigendom omtrent teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie omtrent deze actie, komen toe aan PRIMERA en haar partners.
 19. In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist PRIMERA.
 20. De actievoorwaarden zijn te vinden op www.Primera.nl/overnachting
 21. Indien blijkt dat de opgegeven gegevens van een deelnemer incorrect zijn, heeft PRIMERA het recht om de desbetreffende deelnemer van deelname aan de actie uit te sluiten en/of kan worden besloten het recht op het innen van de prijs te laten vervallen.
 22. In geval van een redelijk vermoeden van onrechtmatige beïnvloeding van de actie, misbruik of fraude behoudt PRIMERA zich het recht voor om deelnames of deelnemers aan de actie te weigeren of het recht op een prijs (achteraf) te laten vervallen.
 23. Deelname aan deze actie is uitgesloten voor medewerkers van de organisator PRIMERA, Nederlandse Loterij, haar reclamebureau, alsmede voor eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij de actie.
 24. Vragen, opmerkingen of klachten betreffende deze actie kunnen worden ingediend bij PRIMERA per post: t.a.v. Afdeling Helpdesk, Antwoordnummer 14307, 4180 ZX Geldermalsen
 25. Per mail: info@primera.nl of via telefoonnummer 0418-65 10 07 (gebruikelijke belkosten).
 26. Deze Actie wordt georganiseerd in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.
Back to top