Algemene Voorwaarden Primera Spaarprogramma

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanvragen, in het bezit hebben en het gebruiken van de Primera spaarpas (hierna: de " spaarpas "). Het Primera Spaarprogramma wordt gevoerd door, en de spaarpas is eigendom van Coöperatie Primera b.a., gevestigd en kantoorhoudende te Waardenburg aan de Koeweistraat 14.

Doordat Coöperatie Primera b.a. een coöperatieve vereniging is maakt zij bij de uitvoering van deze spaarregeling gebruik van haar leden, de Primera-Winkeliers.

Bij het aanvragen van de spaarpas heb je kennis kunnen nemen van deze algemene voorwaarden en door gebruikmaking van de spaarpas geeft je te kennen akkoord te gaan met de inhoud van deze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn ook te vinden op www.pimera.nl/jouw-primerapas/voorwaarden. Coöperatie Primera b.a. heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen, hetgeen zal worden gepubliceerd op haar website en kenbaar zal worden gemaakt in de Primera winkels. Wij raden je aan om deze voorwaarden regelmatig te raadplegen. Blijf je na de ingangsdatum van de wijzigingen de spaarpas gebruiken, dan aanvaard je daarmee de gewijzigde algemene voorwaarden.

Aanvragen

De spaarpas wordt gratis en zonder enige aankoopverplichting verstrekt en kan worden aangevraagd door ieder natuurlijk persoon vanaf 18 jaar en ouder (= spaarpashouder). De spaarpas is te verkrijgen in de Primera winkels. Blijkt bij registratie dat de leeftijd van de spaarder jonger is dan 18 jaar dan heeft Coöperatie Primera b.a. het recht om de spaarpas te blokkeren en onbruikbaar te maken.

Het gebruik van de spaarpas is strikt persoonlijk. Je kunt de spaarpas direct na ontvangst gebruiken om punten te sparen; echter om de Primera punten te kunnen verzilveren, dien je de spaarpas te activeren door middel van registratie met een geldige geboortedatum (ouder dan 18 jaar).

Registreren / Activeren

Je kunt je spaarpas registreren en activeren door middel van het achterlaten van jouw persoonlijke gegevens op de kassa. De spaarpas zal worden geactiveerd waarna er een automatisch e-mail volgt. Als houder van de spaarpas verplicht je jezelf ertoe om Coöperatie Primera b.a. in te lichten over elke wijziging die optreedt in de eerder door u aan Coöperatie Primera b.a. verstrekte informatie.

Sparen voor Primera punten

Met de PrimeraPas spaar je met bijna elke aankoop in onze winkels punten. Hoeveel punten je ontvangt, hangt af van welk product je koopt.

De voordelen van de spaarpas worden toegekend in de vorm van Primera punten, die elektronisch op de spaarpas worden geladen bij vertoning (scanning) daarvan aan de kassa. Om gebruik te maken van de voordelen van de spaarpas dien je de pas te tonen vóórdat de aankopen worden afgerekend. Indien je vóór het afrekenen van de aankopen niet in staat bent je spaarpas te tonen, dan kan de winkelmedewerker als geste op basis van je e-mailadres de Primera punten alsnog toekennen. Het is helaas niet mogelijk om na de aankoop (dus achteraf) alsnog Primera punten toe te kennen aan een spaarpashouder indien vóór de betreffende transactie geen spaarpas is overhandigd of geen postcode + huisnummer is genoemd.

 • Er kunnen geen punten gespaard worden op: tabak, e-sigaretten, boeken, postzegels, e-vouchers (telefoon- en internettegoeden), vervoersbewijzen en PostNL diensten anders dan pakkethandelingen.
 • Primera punten worden berekend aan de hand van het netto kassabedrag, dus het aankoopbedrag minus eventuele kortingen en/of kortingsbonnen.

Sparen op Primera.nl

Het is niet mogelijk om Primera punten te sparen bij online bestellingen op Primera.nl.

Retouren en Primera punten

Bij het retourneren van een aankoop heeft Coöperatie Primera b.a. het recht de bij die aankoop ontvangen Primera punten terug te boeken, waartoe de PrimeraPas zal moeten worden getoond dan wel postcode of huisnummer moet worden genoemd.

Coöperatie Primera b.a. behoudt zich het recht voor om het puntensaldo van een Primera spaarpas te laten vervallen. Dit vindt plaats als de spaarpas één jaar lang niet gebruikt is of de spaarpas niet binnen 3 maanden wordt geregistreerd. Primera punten zijn geldig van 1 februari in het huidige jaar t/m 31 januari van het nieuwe kalenderjaar. 

Puntensaldo en stempelsaldo

Het saldo van de PrimeraPas zal zichtbaar zijn op de kassabon en kan worden ingezien middels e-mailcommunicatie wanneer je als spaarpashouders staat ingeschreven voor de Primera nieuwsbrieven In geval van onduidelijkheid over het puntensaldo en de totstandkoming hiervan is bepalend hetgeen hieromtrent vermeld staat in de administratie van Coöperatie Primera b.a. 

Primera punten en digitale stempels zijn niet overdraagbaar. Ook niet in geval van overlijden.

Verzilveren Primera Punten

Bij een doelsaldo van 200 Primera punten kan de spaarpashouder een gedateerde voucher ontvangen bij een Primera winkel voor een Primera Cadeaukaart t.w.v. 2,50. Ook kan de spaarpashouder ervoor kiezen om door te sparen dit levert je 10 extra spaarpunten op. Bij 400 punten kan de spaarpashouder een gedateerde voucher ontvangen voor Primera Cadeaukaart t.w.v. 5,00 en bij 600 primera punten betreft het een waarde van 7,50 voor een Primera Cadeaukaart en bij 800 punten ontvang je een een gedateerde voucher ontvangen bij een Primera winkel voor een Primera Cadeaukaart t.w.v. 10,00. 

De voucher die je ontvangt bij het behalen van het doelsaldo is vanaf het moment van de uitgave  2 jaa geldig. De voucher is niet uitwisselbaar en kan alleen verzilverd worden in combinatie met de spaarpas waarop deze is verkregen. Zonder spaarpas kan de voucher niet verzilverd worden.  De waardebon is niet te verzilveren op de assortimentsboeken Tabak en/of Boeken. Verzilveren van Primera punten is alleen mogelijk bij een geldige geboortedatum (ouder dan 18 jaar). 

Klantenservice

Heb je vragen dan wel opmerkingen over het gebruik van de spaarpas of problemen bij het verzilveren van uw puntensaldo en staat je antwoord niet bij de ‘veelgestelde vragen’ op onze website, kom dan langs bij de Primera winkel bij jou in de buurt of neem contact op met Coöperatie Primera b.a. op telefoonnummer 085 - 48 66 236 of via klantenservice@primera.nl.

Verlies/beschadiging of diefstal van de spaarpas

In geval van verlies en/of beschadiging of diefstal van de spaarpas kun je gratis een nieuwe spaarpas aanvragen in jouw Primera winkel. Je oude pas wordt geblokkeerd. In geval van diefstal raden wij je aan daar direct melding van te maken bij een Primera winkel of via onze klantenservice.

Om je reeds gespaarde punten te kunnen behouden, dien je bij registratie een postcode + huisnummer te hebben ingevuld. Alleen op basis van dit controlemiddel kunnen de Primera punten overgezet worden naar de nieuwe spaarpas.

Coöperatie Primera b.a. behoudt zich bij twijfel het recht voor om de Primera punten niet over te zetten op de nieuwe spaarpas, tenzij overtuigend tegenbewijs wordt aangereikt dat je als spaarpashouder de rechtmatige eigenaar van die Primera punten bent.

Wijziging en beëindiging

Coöperatie Primera b.a. is gerechtigd om haar spaarprogramma (alsmede haar algemene voorwaarden) geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te beëindigen. Dit wijzigingsrecht zal ook hebben te gelden wanneer de Staatsloterij de prijs van haar Staatloten verhoogt, waardoor Coöperatie Primera b.a. het doelsaldo c.q. de benodigde Primera punten eveneens zal hebben te verhogen. Coöperatie Primera b.a. zal u en de andere houders van de spaarpas hiervan op de hoogte brengen en de wijzigingen of beëindiging tevens in de Primerawinkels en op de website kenbaar maken. Vervolgens kun je als houder van de spaarpas de reeds gespaarde punten verzilveren gedurende een resterende periode als vermeld in de betreffende (online)uiting. Dit kan alleen als het spaarsaldo hoger is dan het dan geldende doelsaldo.

Privacy en persoonlijke gegevens

De door jou en de andere houders van de spaarpas ingevulde persoonsgegevens en aankopen worden opgeslagen in de Coöperatie Primera b.a. Spaarpasdatabase. Deze gegevens worden in overeenstemming met de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwerkt. We zullen alle redelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies, oneigenlijk gebruik of aanpassing. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Coöperatie Primera b.a..
Coöperatie Primera b.a. kan je gegevens gebruiken voor analyse- en direct marketingdoeleinden en/ of je gegevens combineren met de gegevens van andere bestanden waarvan Coöperatie Primera b.a. (mede) houder is. Je persoonsgegevens worden door Coöperatie Primera b.a. nooit aan derden verstrekt, tenzij zij daartoe wettelijk worden verplicht of indien je hier uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. Het Privacybeleid is ook van toepassing op het Spaarprogramma en vind je hier.

Door de verstrekking van je gegevens ga je met deze wijze van verwerking uitdrukkelijk akkoord.

Indien je geen informatie wenst te ontvangen over acties van Coöperatie Primera b.a. dan kun je jouw gegevens uit het voornoemde bestand laten verwijderen. Ook kun je de verleende toestemming voor het gebruik van je gegevens intrekken of de deelname aan het spaarpasprogramma beëindigen. Je dient dit kenbaar te maken via het e-mailadres: klantenservice@primera.nl.

Aansprakelijkheid

Coöperatie Primera b.a. en de Primera winkels aanvaarden geen enkele (directe of indirecte) aansprakelijkheid voor beschadiging, verlies of diefstal van de spaarpas, noch voor onbevoegd gebruik van en/of frauduleus handelen van welke aard dan ook met de spaarpas.

Bij een vermoeden dan wel in geval van fraude, het in strijd handelen met deze voorwaarden, misbruik of ander misplaatst gedrag door de spaarpashouder, de spaarpasgebruiker, het personeel van de Primera-winkel dan wel indirect door derden (dit alles in de ruimste zin des woords) heeft Coöperatie Primera b.a. het recht om de voordelen die aan (het gebruik van) de spaarpas verbonden zijn niet te verstrekken en de spaarpas te laten vervallen en het tegoed aan gespaarde punten te annuleren.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen inzake deze algemene voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Den Bosch.

Deze Algemene Voorwaarden zijn laatstelijk gewijzigd in september 2023 en van toepassing op de testfase van ons nieuwe spaarprogramma ‘Van ons, voor jou’.

Enkel onderstaande winkels neme deel aan deze testfase:

 • Primera Zwanenburg 
 • Primera Blerick 
 • Primera Aabe 
 • Primera Meesters 
 • Primera Voorschoten 
 • Primera Passewaay 
 • Primera Bergschenhoek 
 • Primera Colmschate 
 • Primera Kaatsheuvel 
 • Primera Visstraat 
 • Primera Blixembosch 
 • Primera De Mare 
 • Primera Akkerhof 
 • Primera Van Walsem 
 • Primera Stomerij Succes 
 • Primera 't Kalf 
 • Primera Nieuwkoop
 • Primera Ommen
 • Primera Leiderdorp
 • Primera Coevering
 • Primera Strijp
 • Primera De Kwinkelier
 • Primera Alexandrium
 • Primera Crimpenhof
 • Primera Vlietplein
 • Primera Hovenpassage
 • Primera Scherpenzeel

Voor de overige winkels zijn de algemene voorwaarden van toepassing van het huidige spaarprogramma: https://www.primera.nl/voorwaarden-spaarpas.

Binnen de winkels van de testfase zijn tevens deze spaarmechanismes en algemene voorwaarden van toepassing: https://www.primera.nl/voorwaarden-spaarpas.

Je kunt deze voorwaarden ook downloaden en printen. 

Meer weten over de PrimeraPas?

Bekijk de meestgestelde vragen. Staat je vraag er niet tussen? Mail naar info@primera.nl of bel ons op 085 - 48 66 236.

Back to top