Algemene Voorwaarden Primera Spaarprogramma

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanvragen, in het bezit hebben en het gebruiken van de Primera spaarpas (hierna: de " spaarpas "). Het Primera Spaarprogramma wordt gevoerd door, en de spaarpas is eigendom van Coöperatie Primera b.a., gevestigd en kantoorhoudende te Waardenburg aan de Koeweistraat 14.

Doordat Coöperatie Primera b.a. een coöperatieve vereniging is maakt zij bij de uitvoering van deze spaarregeling gebruik van haar leden, de Primera-Winkeliers.

Bij het aanvragen van de spaarpas heb je kennis kunnen nemen van deze algemene voorwaarden en door gebruikmaking van de spaarpas geeft je te kennen akkoord te gaan met de inhoud van deze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn ook te vinden op www.pimera.nl/spaarpas. Coöperatie Primera b.a. heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen, hetgeen zal worden gepubliceerd op haar website en kenbaar zal worden gemaakt in de Primera winkels. Wij raden je aan om deze voorwaarden regelmatig te raadplegen. Blijf je na de ingangsdatum van de wijzigingen de spaarpas gebruiken, dan aanvaard je daarmee de gewijzigde algemene voorwaarden.

Aanvragen

De spaarpas wordt gratis en zonder enige aankoopverplichting verstrekt en kan worden aangevraagd door ieder natuurlijk persoon vanaf 18 jaar en ouder (= spaarpashouder). De spaarpas is te verkrijgen in de Primera winkels en digitaal in de Primera app. Blijkt bij registratie dat de leeftijd van de spaarder jonger is dan 18 jaar dan heeft Coöperatie Primera b.a. het recht om de spaarpas te blokkeren en onbruikbaar te maken.

Het gebruik van de spaarpas is strikt persoonlijk. Je kunt de spaarpas direct na ontvangst gebruiken om punten te sparen; echter om de Primera punten te kunnen verzilveren, dien je de spaarpas te activeren door middel van registratie met een geldige geboortedatum (ouder dan 18 jaar).

Registreren / Activeren

Je kunt je spaarpas registreren en activeren door middel van het invullen van een daartoe bestemd formulier dat je ontvangt in de Primera winkel en volledig ingevuld achterlaat in de winkel. Zonder volledige invulling van voornoemd formulier zal de spaarpas niet worden geactiveerd. Het is ook mogelijk om te registreren via de Primera app. Hierbij krijg je in de app een digitale spaarpas, maar is het niet mogelijk om deze digitale pas ook als fysieke pas aan te vragen, hiervoor dien je een nieuwe spaarpas aan te vragen in de winkel. Als houder van de spaarpas verplicht je jezelf ertoe om Coöperatie Primera b.a. in te lichten over elke wijziging die optreedt in de eerder door u aan Coöperatie Primera b.a. verstrekte informatie.

Sparen voor Primera punten

De voordelen van de spaarpas worden toegekend in de vorm van Primera punten, die elektronisch op de spaarpas worden geladen bij vertoning (scanning) daarvan aan de kassa. Om gebruik te maken van de voordelen van de spaarpas dien je de pas te tonen vóórdat de aankopen worden afgerekend. Indien je vóór het afrekenen van de aankopen niet in staat bent je spaarpas te tonen, dan kan de winkelmedewerker als geste op basis van je postcode en huisnummer de Primera punten alsnog toekennen. Het is helaas niet mogelijk om na de aankoop (dus achteraf) alsnog Primera punten toe te kennen aan een spaarpashouder indien vóór de betreffende transactie geen spaarpas is overhandigd of geen postcode + huisnummer is genoemd.

  • Bij besteding van elke € 2,50 in de Primera winkels krijg je als spaarpashouder 1 Primera punt.
  • Bij de aankoop van cadeaukaarten, tickets en GWK krijgt de Primera spaarpashouder 5 punten per product.
  • Bij PostNL pakkethandelingen ontvangt een Primera spaarpashouder 1 punt per pakkethandeling.
  • Er kunnen geen punten gespaard worden op: tabak, e-sigaretten, boeken, postzegels, e-vouchers (telefoon- en internettegoeden), vervoersbewijzen en PostNL diensten anders dan pakkethandelingen.
  • Primera punten worden berekend aan de hand van het netto kassabedrag, dus het aankoopbedrag minus eventuele kortingen en/of kortingsbonnen.

Sparen voor een gratis wenskaart

Je spaart bij aankoop van wenskaarten automatisch (digitale) stempels. Bij elke wenskaart ontvang je 1 stempel.  Dit geldt zowel voor wenskaarten als kerstkaarten. Je ontvangt 1 stempel per losse kerstkaart en 1 stempel per kerstbox. Digitale stempels zijn (per stempel) 12 maanden geldig.
Heb je 7 stempels dan heb je recht op een gratis wenskaart t.w.v. maximaal € 2,50 (restwaarde komt te vervallen).

Je kunt het aantal stempels eenvoudig bekijken in de Primera app.

Sparen voor (digitale) puzzel en/of tijdschriften stempels

Bij aankoop van ieder puzzelboekje en/of tijdschrift ontvang je een digitale stempel. Bij 7 stempels heb je een volle (digitale) stempelkaart en kun je een gratis puzzelboekje of tijdschrift t.w.v. max. 3,50 naar keuze ophalen in een van onze winkels.  Is jouw favoriete puzzelboekje of tijdschrift duurder? Dan ontvang je 3,50 korting. Deze digitale stempels zijn (per stempel) een half jaar geldig vanwege de pilot met deze spaaractie.
 
Je kunt het aantal stempels eenvoudig bekijken in de Primera app.

Sparen op Primera.nl

Het is niet mogelijk om Primera punten te sparen bij online bestellingen op Primera.nl.

Retouren en Primera punten

Bij het retourneren van een aankoop heeft Coöperatie Primera b.a. het recht de bij die aankoop ontvangen Primera punten terug te boeken, waartoe de spaarpas zal moeten worden getoond dan wel postcode of huisnummer moet worden genoemd.

Coöperatie Primera b.a. behoudt zich het recht voor om het puntensaldo van een Primera spaarpas te laten vervallen. Dit vindt plaats als de spaarpas één jaar lang niet gebruikt is of de spaarpas niet binnen 3 maanden wordt geregistreerd. Het maximaal aantal punten dat op een spaarpas kan staan is 2400. Bij bereiken van dit saldo ben je verplicht om te verzilveren. Gebeurt dit niet binnen 3 maanden dan komen de Primera punten te vervallen.

Puntensaldo en stempelsaldo

Het saldo van de spaarpas zal zichtbaar zijn op de kassabon en kan worden ingezien via de website www.primera.nl/spaarpas of in de Primera app. In geval van onduidelijkheid over het puntensaldo en de totstandkoming hiervan is bepalend hetgeen hieromtrent vermeld staat in de administratie van Coöperatie Primera b.a. Wil je weten hoeveel (digitale) wenskaart stempels je hebt gespaard? Download dan de Primera app. 

Primera punten en digitale stempels zijn niet overdraagbaar. Ook niet in geval van overlijden.

Verzilveren Primera Punten

Bij een doelsaldo van 280 Primera punten kan de spaarpashouder een gedateerde voucher ontvangen bij een Primera winkel voor een 1/5 Staatslot of een waardebon t.w.v. 3,50 (m.u.v. tabak en boeken). Ook kan de spaarpashouder ervoor kiezen om door te sparen voor een heel Staatslot of een Straatje 1/5 Staatsloten. De voucher die je ontvangt bij het behalen van het doelsaldo is 12 maanden geldig na de datum van uitgifte van de voucher, welke datum op de voucher staat vermeld. De voucher is niet uitwisselbaar en kan alleen verzilverd worden in combinatie met de spaarpas waarop deze is verkregen. Zonder spaarpas kan de voucher niet verzilverd worden.  De waardebon t.w.v. 3,50 is niet te verzilveren op de assortimentsboeken Tabak en/of Boeken. Verzilveren van Primera punten is alleen mogelijk bij een geldige geboortedatum (ouder dan 18 jaar).

Verzilveren wenskaart stempels

Indien je 7 (digitale) wenskaart stempels hebt gespaard (volle stempelkaart) ontvang je bij de volgende transactie waarbij de Primera spaarpas wordt gescand (verwerking en vertraging voorbehouden) een voucher die recht geeft op een gratis wenskaart t.w.v. maximaal 2,50 (restwaarde komt te vervallen). Maximaal één coupon per wenskaart in te leveren. De persoonlijke coupon is na uitgifte 12 maanden geldig en maximaal 1 keer te gebruiken. De voucher is alleen inwisselbaar op wenskaarten en kerstkaarten. De voucher is niet inwisselbaar voor contanten.

Coöperatie Primera b.a. behoudt zich het recht voor vouchers ongeldig te maken indien deze  niet binnen voornoemde 12 maanden worden verzilverd. De spaarpas kan in geen enkel geval worden aangewend als krediet- of garantiekaart. Je kunt maximaal 10 vouchers per keer inleveren.

Verzilveren puzzel en/of tijdschriften stempels

Indien je 7 (digitale) puzzel of tijdschriften stempels hebt gespaard (volle stempelkaart) ontvang je bij de volgende transactie waarbij de Primera spaarpas wordt gescand (verwerking en vertraging voorbehouden) een voucher die recht geeft op een gratis puzzelboekje of tijdschriften t.w.v. maximaal 3,50 (restwaarde komt te vervallen). Maximaal één coupon per puzzelboekje in te leveren. De persoonlijke coupon is na uitgifte een half jaar geldig en maximaal 1 keer te gebruiken. De voucher is inwisselbaar op het gehele assortiment puzzelboekjes en tijdschriften. De voucher is niet inwisselbaar voor contanten.

Coöperatie Primera b.a. behoudt zich het recht voor vouchers ongeldig te maken indien deze  niet binnen voornoemde6 maanden worden verzilverd. De spaarpas kan in geen enkel geval worden aangewend als krediet- of garantiekaart. Je kunt maximaal 10 vouchers per keer inleveren.

Klantenservice

Heb je vragen dan wel opmerkingen over het gebruik van de spaarpas of problemen bij het verzilveren van uw puntensaldo en staat je antwoord niet bij de ‘veelgestelde vragen’ op onze website (www.primera.nl/spaarpas), kom dan langs bij de Primera winkel bij jou in de buurt of neem contact op met Coöperatie Primera b.a. op telefoonnummer 085 - 48 66 236 of via klantenservice@primera.nl.

Verlies/beschadiging of diefstal van de spaarpas

In geval van verlies en/of beschadiging of diefstal van de spaarpas kun je gratis een nieuwe spaarpas aanvragen in uw Primera winkel of download de Primera app. Je oude pas wordt geblokkeerd. In geval van diefstal raden wij je aan daar direct melding van te maken bij een Primera winkel of via www.primera.nl/spaarpas.

Om je reeds gespaarde punten te kunnen behouden, dien je bij registratie een postcode + huisnummer te hebben ingevuld. Alleen op basis van dit controlemiddel kunnen de Primera punten overgezet worden naar de nieuwe spaarpas.

Coöperatie Primera b.a. behoudt zich bij twijfel het recht voor om de Primera punten niet over te zetten op de nieuwe spaarpas, tenzij overtuigend tegenbewijs wordt aangereikt dat je als spaarpashouder de rechtmatige eigenaar van die Primera punten bent.

Wijziging en beëindiging

Coöperatie Primera b.a. is gerechtigd om haar spaarprogramma (alsmede haar algemene voorwaarden) geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te beëindigen. Dit wijzigingsrecht zal ook hebben te gelden wanneer de Staatsloterij de prijs van haar Staatloten verhoogt, waardoor Coöperatie Primera b.a. het doelsaldo c.q. de benodigde Primera punten eveneens zal hebben te verhogen. Coöperatie Primera b.a. zal u en de andere houders van de spaarpas hiervan op de hoogte brengen en de wijzigingen of beëindiging tevens in de Primerawinkels en op de website kenbaar maken. Vervolgens kun je als houder van de spaarpas de reeds gespaarde punten verzilveren gedurende een resterende periode als vermeld in de betreffende (online)uiting. Dit kan alleen als het spaarsaldo hoger is dan het dan geldende doelsaldo.

Privacy en persoonlijke gegevens

De door jou en de andere houders van de spaarpas ingevulde persoonsgegevens en aankopen worden opgeslagen in de Coöperatie Primera b.a. Spaarpasdatabase. Deze gegevens worden in overeenstemming met de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwerkt. We zullen alle redelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies, oneigenlijk gebruik of aanpassing. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Coöperatie Primera b.a..
Coöperatie Primera b.a. kan je gegevens gebruiken voor analyse- en direct marketingdoeleinden en/ of je gegevens combineren met de gegevens van andere bestanden waarvan Coöperatie Primera b.a. (mede) houder is. Je persoonsgegevens worden door Coöperatie Primera b.a. nooit aan derden verstrekt, tenzij zij daartoe wettelijk worden verplicht of indien je hier uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. Het Privacybeleid is ook van toepassing op het Spaarprogramma en vind je hier.

Door de verstrekking van je gegevens ga je met deze wijze van verwerking uitdrukkelijk akkoord.

Indien je geen informatie wenst te ontvangen over acties van Coöperatie Primera b.a. dan kun je jouw gegevens uit het voornoemde bestand laten verwijderen. Ook kun je de verleende toestemming voor het gebruik van je gegevens intrekken of de deelname aan het spaarpasprogramma beëindigen. Je dient dit kenbaar te maken via het e-mailadres: klantenservice@primera.nl.

Aansprakelijkheid

Coöperatie Primera b.a. en de Primera winkels aanvaarden geen enkele (directe of indirecte) aansprakelijkheid voor beschadiging, verlies of diefstal van de spaarpas, noch voor onbevoegd gebruik van en/of frauduleus handelen van welke aard dan ook met de spaarpas.

Bij een vermoeden dan wel in geval van fraude, het in strijd handelen met deze voorwaarden, misbruik of ander misplaatst gedrag door de spaarpashouder, de spaarpasgebruiker, het personeel van de Primera-winkel dan wel indirect door derden (dit alles in de ruimste zin des woords) heeft Coöperatie Primera b.a. het recht om de voordelen die aan (het gebruik van) de spaarpas verbonden zijn niet te verstrekken en de spaarpas te laten vervallen en het tegoed aan gespaarde punten te annuleren.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen inzake deze algemene voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Den Bosch.

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn laatstelijk gewijzigd in juli 2022.

Je kunt deze voorwaarden ook downloaden en printen. Klik hier om deze voorwaarden te downloaden.

Back to top