Bekijk hier de actuele informatie over openingstijden, bezorging en maatregelen i.v.m. het coronavirus

Winkelmand
0
Winkelmand
(0)

Actievoorwaarden

De winnaar is bekend gemaakt. Gefeliciteerd Joke van den Bosch uit Nijkerk.

Algemeen

1. Deze voorwaarden (hierna te noemen: ‘de Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de Actie Primera ‘Maak kans op een verjaardagsfeestje’ (hierna te noemen: 'de Actie'), die wordt georganiseerd door Primera, gevestigd te Waardenburg (4181 CD) aan de Koeiweistraat 14.
2. De Actie wordt georganiseerd ter promotie van de Primera Verjaardagscampagne
3. Cooperatie Primera B.A. handelt bij de organisatie van de Actie volgens de laatste versie van de promotie richtlijnen van Facebook en Instagram
4. Deelname aan de Actie betekent dat u op de hoogte bent van en instemt met de Actievoorwaarden. U kunt die instemming niet herroepen.
5. Primera kan de Actievoorwaarden wijzigen. De actuele voorwaarden staan vermeld op www.primera.nl/wineenfeestje
6. De uitleg en toepassing van de Actievoorwaarden door Primera is bindend. In situaties waarin de Actievoorwaarden niet voorzien, beslist Primera. Deze beslissing is bindend.

Actie & Deelname

7. De Prijzenactie wordt gecommuniceerd via Facebook en Instagram vanaf week 36. Deelnemen via Facebook en/of Instagram gaat als volgt: Tag onder de actie iemand die jarig is in de maand september. De winnaar wordt bekend gemaakt op maandag 9 september 2019.
8. Deelname aan de Actie is gratis.
9. Deelname aan de Actie is mogelijk voor iedereen van 18 jaar en ouder.
10 Medewerkers van Coöperatie Primera B.A. en door deze partijen ingeschakelde derden - waarbij er in het laatste geval gedoeld wordt op (tijdelijke en vaste) medewerkers die direct dan wel indirect betrokken zijn bij (de uitvoering van) de Actie -
zijn uitgesloten van deelname aan de Actie.
11. De looptijd van de Actie is van woensdag 4 september t/m maandag 9 september 2019.
12. Bij deelname aan de Actie bent u verplicht alle gegevens naar waarheid in te vullen. Primera heeft het recht om aan de deelnemer een kopie van een geldig legitimatiebewijs te vragen.

Actie & Deelname

13. De deelnemer aan de Actie maakt kans op de volgende prijs:
Een onvergetelijk (thuis)feest voor de jarige met familie en vrienden, d.w.z.: max. 20 personen (incl. jarige en de deelnemer aan de actie)
De locatie is het woonhuis van de jarige of deelnemer van de actie (en niet inbegrepen)

 

Inhoud

Aantal 

T.w.v. 

Primera Keuze Cadeaukaart

1

€ 25,-

Compleet verzorgd verjaardagsfeest van Thuis-feest incl. DJ, verlichte dansvloer en hapjes en drankjes

1 

€ 1300,-

 

 

 

Totaal

2

€ 1325,-

 

14. De totale waarde van het beschikbare prijzenpakket is € 1325,-. De prijzen worden ter beschikking gesteld door Coöperatie Primera B.A.
15. De aanwijzing van de winnaar van de Actie vindt plaats door middel van een trekking onder alle deelnemers aan de Actie. De trekking geschiedt door Coöperatie Primera B.A., bij willekeur. De trekking zal in week 36 plaatsvinden. Er vindt 1 trekking plaats.
16. Er is één winnaar en deze winnaar ontvangt uiterlijk op 10 september 2019 bericht d.m.v. een persoonlijk bericht op Facebook of Instagram en/of bericht per mail of telefoon.
17. De uitslagen zijn uiterlijk vanaf 15 september 2019 oktober terug te zien op Facebook, Instagram en op primera.nl/wineenfeestje  Men kan geen rechten ontlenen aan deze publicatie.
18. De deelnemer stemt door deelname aan de Actie ermee in dat het Coöperatie Primera B.A. is toegestaan ten behoeve van de Actie algemene competitiegegevens en competitieresultaten openbaar te maken, waaronder de aanhef, achternaam en postcode van de prijswinnaar.
19. Prijzen worden alleen uitgekeerd aan deelnemers die volledige en juiste persoonsgegevens achterlaten. Indien Coöperatie Primera B.A. niet over de juiste of volledige gegevens beschikt, vervalt het recht op de prijs. Coöperatie Primera B.A. behoudt het recht voor een andere deelnemer aan de Actie middels trekking tot winnaar aan te wijzen.
20. Prijzen zijn niet-overdraagbaar en kunnen niet worden ingewisseld tegen andere prijzen of contant geld.
21. Coöperatie Primera B.A. is gerechtigd deelnemers uit te sluiten van deelname aan de Actie en/of geen prijs uit te keren indien hij/zij onjuiste, onvolledige of misleidende informatie heeft verstrekt of op een andere wijze heeft gehandeld in strijd met de Actievoorwaarden, dan wel fraude heeft gepleegd of heeft geprobeerd te plegen ter beïnvloeding van de competitieresultaten.
22. Indien een deelnemer niet ouder is dan 18 jaar, sluit Coöperatie Primera B.A. hem/haar uit van deelname en zal een eventuele prijs niet worden uitgereikt of uitgekeerd. Coöperatie Primera B.A. behoudt zich het recht voor middels trekking een andere winnaar aan te wijzen.
23. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
24. Coöperatie Primera B.A. kan prijswinnaars vragen medewerking te verlenen tot publicitaire en promotionele activiteiten in verband met de Actie, waaronder een eventuele uitreiking van een prijs. Eventuele foto’s en/of video opnames kunnen door Coöperatie Primera B.A. worden gebruikt voor publiciteits- en wervingsdoeleinden. Coöperatie Primera B.A. en winnaar zullen hierover te maken afspraken schriftelijk vastleggen.

Privacy
25. Op de Actie is het Privacy Statement van Coöperatie Primera B.A. van toepassing zoals gepubliceerd op primera.nl/privacybeleid.

Aansprakelijkheid
26. Coöperatie Primera B.A. heeft alle maatregelen op technisch, organisatorisch en administratief gebied getroffen de Actie zonder problemen te laten verlopen.

Klachtenregeling
27. Indien de deelnemer een klacht heeft in verband met de Actie, dan kan hij/zij deze indienen of via het contactformulier op primera.nl. De klacht zal worden behandeld conform het klachtenreglement van Coöperatie Primera B.A.

Toepasselijk recht
28. Op deze voorwaarden en de Actie is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.