Actievoorwaarden Winactie Wellnessovernachting  

Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de ‘WIN 50X een wellnessovernachting in Valkenburg’ actie (verder te noemen: de ‘Actie’) van Wonderbox NL B.V., onderdeel van de Wonderbox Business Group (verder te noemen: de ‘’Organisator’’).
 2. Dit is een winactie die exclusief in de winkels van Coöperatie Primera b.a. (verder te noemen: de “Retailer”).
 3. Deze Actie heeft als doel door middel van een Actie klanten kans te laten maken op één van 50 wellnessovernachtingen t.w.v. €200 bij Thermae 2000 in Valkenburg.  
 4. De actie geldt voor maximaal 2 personen.
 5. Deelname aan de actie is kosteloos.
 6. Deelname vindt plaats wanneer je bij Primera een Wonderbox of GiftForYou beleveniscadeau koopt in de periode van 6 december 2021 tot en met 2 januari 2022.
  1. Eenmalige deelname per persoon.
  2. Deelname aan de actie is alleen mogelijk voor personen vanaf 18 jaar of ouder.
  3. Bij het afrekenen wordt de Primera spaarpas van de klant gescand waardoor de klant automatisch deelneemt aan de winactie.
 7. Medewerkers van de Organisator zijn uitgesloten van deelname aan de actie.
 8. Meedoen aan de Actie kan t/m 2 januari 2022.
 9. De Organisator is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen.
 10. De deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.
 11. De deelname vindt plaats na het scannen van de Primera Spaarpas bij aankoop van een Wonderbox of GiftForYou beleveniscadeau. De algemene voorwaarden van het Primera Spaarprogramma zijn hierop van toepassing. Bij deelname aan de actie gaat de klant akkoord met het verstrekken van de contactgegevens aan de Organisator, ten behoeve van het uitreiken van de prijs. De contactgegevens zijn slechts noodzakelijk voor de Actie en zullen daarna verwijderd worden.
 12. In geval van (vermoeden van) fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie, behoudt de Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten.
 13. Eventueel verschuldigde kansspelbelasting wordt ingehouden en afgedragen door de Organisator.

Prijs

 1. De winnaar ontvangt een voucher met unieke code. Deze code kan worden verzilverd bij Thermae 2000 via www.thermae.nl/wonderbox-primera-winnaar. De voucher geeft recht op een wellnessovernachting bij Thermae 2000 in Valkenburg t.w.v. €200. 
 2. De winnaar van de actie wordt gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze.
 3. Winnaar wordt persoonlijk, per e-mail, benaderd, in de laatste week van januari 2022.
 4. Op de actie is Nederlands recht van toepassing.
 5. De winnaar dient binnen vier (4) weken na bekendmaking van het feit dat hij/zij gewonnen heeft, reactie te hebben gegeven aan de Organisator. Zo niet, zal de Organisator een andere winnaar aanwijzen.
 6. De prijs dient voor 31 december 2023 te worden verzilverd.
 7. Er geldt voor een door de winnaar geweigerde prijs geen vervangingswaarde. Bij weigering van de prijs vervalt deze.
 8. Indien de prijs niet verzilverd kan worden, kan er geen aanspraak worden gemaakt op enige compensatie of enige vergoeding.
 9. Het is niet mogelijk de gewonnen prijs om te ruilen voor een andere prijs of geldbedrag.

Aansprakelijkheid 

 1. De Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die de winnaars eventueel moeten doen of maken in verband met de deelname aan deze winactie, en met de acceptatie, het gebruik of misbruik van de prijs.
 2. De door de Organisator ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de door hen uitgekeerde prijs, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik, of inzet van de uitgekeerde prijs.
 3. Alle intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van de site, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software en/of overige informatie komen toe aan de Organisator.
 4. Voor vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot deze Actie, kunt u contact opnemen met de klantenservice van de Organisator.
 5. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Haarlem.
Back to top