Disclaimer Krasspel

Coöperatie Primera b.a. (Kamer van Koophandel: 11028801), hierna te noemen Primera, verleent je hierbij toegang tot www.primera.nl ("de Website") en nodigt je uit het aangebodene te kopen. Primera behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan je mededeling te hoeven doen. Waar in deze disclaimer wordt gesproken over Primera wordt de hierboven genoemde entiteit bedoeld voor zover een beroep wordt gedaan op deze disclaimer.

Beperkte aansprakelijkheid

Primera spant zich in om de inhoud van de app zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de app aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Primera. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de app geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Je kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Primera. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Primera nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Primera tenzij anders aangegeven. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Primera, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Back to top