Actievoorwaarden Staatsloterij win-actie: “Lever je Oudejaarslot in en maak kans op een Staatslot met XL (t.w.v. €20,-) 

 1. Deze actievoorwaarden (hierna: de Actievoorwaarden) zijn van toepassing op de door Coöperatie Primera, gevestigd te Waardenburg. aan het adres Koeweistraat 14. (hierna: Primera), georganiseerde actie “Actievoorwaarden Staatsloterij win-actie: “Lever je Oudejaarslot in en maak kans op een Staatslot met XL (t.w.v. €20,-)” ter promotie van de verkoop van Staatsloten bij Primera. 
 2. De Actie vindt plaats op 1 januari 2023 t/m 10 januari 2023 (hierna: de Actieperiode).  
 3. De Actie vindt bij iedere Primera winkel plaats.  
 4. Er wordt kans gemaakt één Staatslot met XL (t.w.v. €20,-) per winkel. In iedere winkel wordt één prijs verloot.  
 5. Alleen mensen die een actieformulier volledig hebben ingevuld maken kans op een van de prijzen.  
 6. Door deelname aan de actie wordt toestemming gegeven om zijn/haar persoonsgegevens te verwerken voor deelname en uitvoering van dit promotioneel kansspel. Deze gegevens worden alleen gebruikt in het kader van de verdere afwikkeling van deze Actie en niet gebruikt voor andere (commerciële) doeleinden. 
 7. Onder de deelnemers wordt per winkel één Staatslot met XL (t.w.v. €20,-) aangewezen.  
 8. Het prijzenpakket heeft een totale waarde van €20,- per winkel.  
 9. De prijzen worden verloot middels een trekking door de een medewerker van de desbetreffende Primera op 11 januari 2023.  
 10. Deelnemer mag meerdere actiekaartjes inleveren, maar heeft maar recht op maximaal één prijs per winkel.  
 11. De winnaars van het Staatslot wordt uiterlijk 16 januari 2023 via een telefoontje of email bericht benaderd. Indien een winnaar binnen 1 week (7 dagen) na de trekking niet is bereikt via de bij Primera bekende gegevens en/of niet heeft gereageerd op de berichtgeving hieromtrent van Primera, vervalt de prijs en komt deze toe aan de eerste reserve-winnaar.  
 12. Deelname en prijzen innen uitsluitend vanaf 18 jaar en enkel voor Nederlands ingezetenen. 
 13. De prijs en/of eventuele restwaarde is niet inwisselbaar tegen contanten en/of andere prijzen. 
 14. Eventuele kansspelbelasting over de prijzen wordt door Primera afgedragen. 
 15. De winnaar mag niet iemand anders in zijn plaats stellen om de prijs te innen.  
 16. Primera en Nederlandse Loterij zijn niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade van deelnemers of derden die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze Actie.   
 17. Alle intellectuele eigendom omtrent teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie omtrent deze Actie, komen toe aan Primera en haar partners. 
 18. In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist Primera. 
 19. De actievoorwaarden zijn te vinden op www.primera.nl/lokalewinactie2023  
 20. Indien blijkt dat de opgegeven gegevens van een deelnemer incorrect zijn, heeft Primera het recht om de desbetreffende deelnemer van deelname aan de Actie uit te sluiten en/of kan worden besloten het recht op het innen van de prijs te laten vervallen.  
 21. In geval van een redelijk vermoeden van onrechtmatige beïnvloeding van de Actie, misbruik of fraude behoudt Primera zich het recht voor om deelnames of deelnemers aan de Actie te weigeren of het recht op een prijs (achteraf) te laten vervallen. 
 22. Deelname aan deze Actie is uitgesloten voor medewerkers van de organisator Primera, Nederlandse Loterij, haar reclamebureau, alsmede voor eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij de Actie.         
 23. Vragen, opmerkingen of klachten betreffende deze Actie kunnen worden ingediend per post t.a.v. Afdeling Helpdesk, Antwoordnummer 14307, 4180 ZX  Geldermalsen, via info@primera.nl of via telefoonnummer 0418-65 10 07 (gebruikelijke belkosten). 
 24. Deze Actie wordt georganiseerd in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014. 
Back to top