Algemene Voorwaarden Primera spaarpas deals

1. Deze actievoorwaarden (hierna: de Actievoorwaarden) zijn van toepassing op de door Coöperatie Primera, gevestigd te Waardenburg aan het adres Koeweistraat 14 (hierna: Primera), georganiseerde Spaarpas spaarpas deals (hierna: de Actie), ter promotie van de Primera spaarpas.

2. De Actie loopt van 12 oktober 2020 (week 42) tot en met 8 november 2020 (week 45) (hierna: de Actieperiode).

3. Consumenten doen mee aan deze actie door tijdens de actieperiode de Primera app te downloaden, in combinatie met deelname middels een webiew pagina waarop deelnemer akkoord gaat met de actievoorwaarden. Indien de deelnemer niet bekend is bij Primera laat zij minimaal haar mailadres achter.  Deelname is mogelijk met of zonder (geregistreerde) spaarpas. 

4. Met deelname aan de actie, wordt de Deelnemer ingeschreven voor de Primera e-mail nieuwsbrief. Eventuele uitschrijving hiervoor is direct mogelijk het ontvangen van de eerste nieuwsbrief.

5. Er is geen minimale besteding van toepassing om deel te nemen aan deze Actie.

6. De deelnemers maken van 12 oktober 2020 (week 42) tot en met 8 november 2020 (week 45) kans op:

Prijs

Waarde

Aantal

Totale waarde

Hoofdprijs € 10.000,- uitgekeerd in contanten.

€ 10.000,00

1

€ 10.000,00

 

7. Het prijzenpakket heeft een totale waarde van € 10.000,00 met in totaal 1 prijs.

8. Deelnemer kan eenmalig deelnemen en heeft recht op maximaal één prijs per persoon

9. De prijzen worden verloot middels een trekking door Primera in week 47 onder toezicht van een notaris. De prijzen worden verloot conform het bovenstaande schema. Dit betekent dat de eerste winnaar de hoofdprijs van 10.000,- wint.

10. De winnaar van de prijs wordt uiterlijk op 18 december (week 51) 2020 door Primera of in opdracht van Primera persoonlijk benaderd middels de achtergelaten gegevens. Daarnaast wordt de trekkingsuitslag gepubliceerd op  www.primera.nl/spaarpasdeals.

11. Deelname en prijzen innen vanaf 18 jaar.

12. De prijs wordt uitgekeerd in contanten.

13. Eventuele kansspelbelasting over de prijzen wordt door Primera of via haar partnersafgedragen.

14. De winnaar van een prijs mag niet iemand anders in zijn plaats stellen om de prijs te innen.

15. Op verzoek van Primera dient de winnaar zich met een geldig identiteitsbewijs te kunnen legitimeren bij Primera bij het innen van de prijs.

16. Indien blijkt dat de opgegeven en geregistreerde gegevens van een deelnemer incorrect zijn, heeft Primera het recht om de desbetreffende deelnemer van deelname aan de Actie uit te sluiten en/of kan worden besloten het recht op innen van de prijs te laten vervallen.

17. Indien een winnaar binnen 1 maand na de trekkingsdatum niet is bereikt via de bij Primera bekende gegevens en/of niet heeft gereageerd op de berichtgeving hieromtrent van Primera vervalt de prijs aan de eerste reservewinnaar, en zo vervolgens.

18. Iedere deelnemerdie deelneemt aan de Actie, heeft het recht om na bekendmaking van de prijswinnaarsaf te zien van zijn/ haar gewonnen prijs. In dit geval vervalt de prijs aan de eerste reservewinnaar, en zo vervolgens.

19. In geval van een redelijk vermoeden van onrechtmatige beïnvloeding van de Actie, misbruik of fraude behoudt Primera zich het recht voor om deelnames of deelnemers aan de Actie te weigeren of het recht op een prijs (achteraf) te laten vervallen.

20. De naam en/of foto’s/opnames van de winnaar kunnen, indien zij hiermee vooraf uitdrukkelijk schriftelijk instemmen, gebruikt worden bij promotionele activiteiten in verband met deze Actie. In geen geval heeft hij/zij recht op enige (financiële) vergoeding.

21. Primera is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade van deelnemers of derden die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze Actie.

22. Alle intellectuele eigendom omtrent teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie omtrent deze Actie, komen toe aan Primera.

23. In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist Primera.

24. Medewerkers van Primera, Primera winkels en anderen die betrokken zijn bij deze actie zijn uitgesloten van deelname.

25. De actievoorwaarden zijn te vinden op www.primera.nl/spaarpasdeals of zijn op te vragen bij Primera, marketing@primera.nl.

26. Vragen en/ of Klachten betreffende deze Actie kunnen worden ingediend per post t.a.v. Afdeling Helpdesk, Antwoordnummer 14307, 4180 ZX Geldermalsen (gebruikelijke belkosten) of per e-mail marketing@primera.nl.

Deze Actie wordt georganiseerd in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.

 

 

Back to top