Disclaimer e-mail

Deze e-mail is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Indien deze e-mail onverhoopt niet voor u is bestemd dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de afzender en daarna het bericht te vernietigen. Deze e-mail mag niet worden doorgestuurd, openbaar gemaakt of verveelvoudigd worden zonder de toestemming van de afzender. Coöperatie Primera b.a. is niet aansprakelijk voor het niet, niet juist, onvolledig of niet tijdig overkomen van de informatie in deze e-mail. This e-mail is intended solely for the addressee(s). If you have received this message in error, please inform the sender immediately and delete its content. Any disclosure, copying, distribution or taking any action in reliance of the contents of this information is strictly prohibited and may be unlawful. Coöperatie Primera b.a. is neither liable for the proper and complete transmission of the information contained in this email nor for any delay in its receipt.

Back to top