Algemene Voorwaarden Primera Spaarprogramma

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanvragen, in het bezit hebben en het gebruiken van de Primera spaarpas (hierna: de "PrimeraPas"). Het Primera Spaarprogramma wordt gevoerd door, en de PrimeraPas is eigendom van Coöperatie Primera b.a., gevestigd en kantoorhoudende te Waardenburg aan de Koeweistraat 14.

Doordat Coöperatie Primera b.a. een coöperatieve vereniging is maakt zij bij de uitvoering van deze spaarregeling gebruik van haar leden, de Primera-Winkeliers.

Bij het aanvragen van de PrimeraPas heb je kennis kunnen nemen van deze algemene voorwaarden en door gebruikmaking van de PrimeraPas geeft je te kennen akkoord te gaan met de inhoud van deze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn ook te vinden op www.primera.nl/jouw-primerapas/voorwaarden. Coöperatie Primera b.a. heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen, hetgeen zal worden gepubliceerd op haar website en kenbaar zal worden gemaakt in de Primera winkels. Wij raden je aan om deze voorwaarden regelmatig te raadplegen. Blijf je na de ingangsdatum van de wijzigingen de PrimeraPas gebruiken, dan aanvaard je daarmee de gewijzigde algemene voorwaarden.

Aanvragen

De PrimeraPas wordt gratis en zonder enige aankoopverplichting verstrekt en kan worden aangevraagd door ieder natuurlijk persoon vanaf 18 jaar en ouder (= PrimeraPas-houder). De PrimeraPas is te verkrijgen in de Primera winkels. Blijkt bij registratie dat de leeftijd van de spaarder jonger is dan 18 jaar dan heeft Coöperatie Primera b.a. het recht om de PrimeraPas te blokkeren en onbruikbaar te maken.

Het gebruik van de PrimeraPas is strikt persoonlijk. Je kunt de PrimeraPas direct na ontvangst zonder registratie gebruiken om punten te sparen; echter om de Primera punten te kunnen verzilveren, dien je de PrimeraPas te activeren door middel van geldige registratie.

Registreren / Activeren

Je kunt je PrimeraPas registreren en activeren door middel van het achterlaten van jouw persoonlijke gegevens bij een medewerker aan de kassa of door zelf je gegevens door te geven via de Primera app. De PrimeraPas zal worden geactiveerd waarna er een automatisch e-mail volgt. Als houder van de PrimeraPas verplicht je jezelf ertoe om Coöperatie Primera b.a. in te lichten over elke wijziging die optreedt in de eerder door jou aan Coöperatie Primera b.a. verstrekte informatie.

Sparen voor Primera punten

Met de PrimeraPas spaar je met bijna elke aankoop in onze winkels punten. Hoeveel punten je ontvangt, hangt af van welk product je koopt.

De voordelen van de PrimeraPas worden toegekend in de vorm van Primera punten, die elektronisch op de PrimeraPas worden geladen bij vertoning (scanning) daarvan aan de kassa. Om gebruik te maken van de voordelen van de PrimeraPas dien je de pas te tonen vóórdat de aankopen worden afgerekend. Indien je vóór het afrekenen van de aankopen niet in staat bent je PrimeraPas te tonen, dan kan de winkelmedewerker als geste op basis van je e-mailadres de Primera punten alsnog toekennen. Het is helaas niet mogelijk om na de aankoop (dus achteraf) alsnog Primera punten toe te kennen aan een PrimeraPas-houder indien vóór de betreffende transactie geen PrimeraPas is overhandigd of geen e-mailadres is genoemd.

  • Er kunnen geen punten gespaard worden op: tabak, e-sigaretten, rokersbenodigdheden en boeken.
  • Aan ieder product hangt een ander puntenaantal. In combinatie met aantal gekochte producten worden Primera punten per aankoop berekend.

Sparen voor een gratis wenskaart

Je spaart bij aankoop van wenskaarten automatisch (digitale) stempels. Bij elke wenskaart ontvang je 1 stempel.  Dit geldt zowel voor wenskaarten als kerstkaarten. Je ontvangt 1 stempel per losse kerstkaart en 1 stempel per kerstbox. Digitale stempels zijn (per stempel) 12 maanden geldig. Heb je 7 stempels dan heb je recht op een gratis wenskaart t.w.v. maximaal € 2,50 (restwaarde komt te vervallen).

Je kunt het aantal stempels eenvoudig bekijken in de Primera app en we houden je op de hoogte via het door jou opgegeven e-mailadres.

Sparen op Primera.nl

Het is niet mogelijk om Primera punten te sparen bij online bestellingen op Primera.nl.

Retouren en Primera punten

Bij het retourneren van een aankoop heeft Coöperatie Primera b.a. het recht de bij die aankoop ontvangen Primera punten terug te boeken, waartoe de PrimeraPas zal moeten worden getoond dan wel postcode of huisnummer moet worden genoemd.

Coöperatie Primera b.a. behoudt zich het recht voor om het puntensaldo van een Primera PrimeraPas te laten vervallen. Primera punten zijn geldig van 1 februari in het huidige jaar t/m 31 januari van het nieuwe kalenderjaar. 

Puntensaldo en stempelsaldo

Het puntensaldo van de PrimeraPas is zichtbaar op de kassabon, in e-mailcommunicatie wanneer je als PrimeraPas-houder staat ingeschreven voor de Primera nieuwsbrieven of in de Primera app.

Het stempelsaldo is zichtbaar in e-mailcommunicatie wanneer je als PrimeraPas-houder staat ingeschreven voor de Primera nieuwsbrieven of in de Primera app. 

In geval van onduidelijkheid over het puntensaldo en de totstandkoming hiervan is bepalend hetgeen hieromtrent vermeld staat in de administratie van Coöperatie Primera b.a.

Primera punten en digitale stempels zijn niet overdraagbaar. Ook niet in geval van overlijden.

Verzilveren Primera Punten

Als PrimeraPas-houder kun je kiezen voor het ontvangen van de volgende Primera Cadeaukaarten:

  • Bij een doelsaldo van 200 Primera punten een gedateerde Primera Cadeaukaart t.w.v. 2,50 tegoed.
  • Bij een doelsaldo van 400 Primera punten een gedateerde Primera Cadeaukaart t.w.v. 5,00 tegoed.
  • Bij een doelsaldo van 600 Primera punten een gedateerde Primera Cadeaukaart t.w.v. 7,50 tegoed.
  • Bij een doelsaldo van 800 Primera punten een gedateerde Primera Cadeaukaart t.w.v. 10,00 tegoed.

Het Primera Cadeaukaart tegoed ontvang je in de vorm van een voucher.

Bij het behalen van een doelsaldo kan een PrimerPas-houder ervoor kiezen om door te sparen naar het volgende doelsaldo. Ter stimulans ontvang je 10 extra punten welke na 30 dagen automatisch op de PrimerPas worden bijgeschreven.

De voucher die je ontvangt bij het behalen van het doelsaldo is vanaf het moment van de uitgifte 1 jaar geldig. De voucher is niet uitwisselbaar en kan alleen verzilverd worden in combinatie met de PrimeraPas waarop deze is verkregen. Zonder PrimeraPas kan de voucher niet verzilverd worden. De voucher is niet te verzilveren op tabaksartikelen en/of Boeken. Verzilveren van Primera punten is alleen mogelijk bij een geldige geboortedatum (ouder dan 18 jaar). 

Verzilveren wenskaart stempels

Indien je 7 (digitale) wenskaart stempels hebt gespaard (volle stempelkaart) ontvang je bij de volgende transactie waarbij de PrimeraPas wordt gescand een voucher die recht geeft op een gratis wenskaart t.w.v. maximaal 2,50 (restwaarde komt te vervallen). Maximaal één voucher per wenskaart in te leveren. De persoonlijke voucher is na uitgifte 12 maanden geldig en maximaal 1 keer te gebruiken. De voucher is alleen inwisselbaar op wenskaarten en kerstkaarten. De voucher is niet inwisselbaar voor contanten.

Coöperatie Primera b.a. behoudt zich het recht voor vouchers ongeldig te maken indien deze niet binnen voornoemde 12 maanden worden verzilverd. De PrimeraPas kan in geen enkel geval worden aangewend als krediet- of garantiekaart. Je kunt maximaal 10 vouchers per keer inleveren.

Klantenservice

Heb je vragen dan wel opmerkingen over het gebruik van de PrimeraPas of problemen bij het verzilveren van je puntensaldo en staat je antwoord niet bij de ‘veelgestelde vragen’ op onze website, kom dan langs bij de Primera winkel bij jou in de buurt of neem contact op met Coöperatie Primera b.a. op telefoonnummer 085 - 48 66 236 of via klantenservice@primera.nl.

Verlies/beschadiging of diefstal van de PrimeraPas

In geval van verlies en/of beschadiging of diefstal van de PrimeraPas kun je gratis een nieuwe PrimeraPas aanvragen in jouw Primera winkel. Je oude pas wordt geblokkeerd. In geval van diefstal raden wij je aan daar direct melding van te maken bij een Primera winkel of via onze klantenservice.

Om je reeds gespaarde punten te kunnen behouden, dien je bij registratie een postcode + huisnummer te hebben ingevuld. Alleen op basis van dit controlemiddel kunnen de Primera punten overgezet worden naar de nieuwe PrimeraPas.

Coöperatie Primera b.a. behoudt zich bij twijfel het recht voor om de Primera punten niet over te zetten op de nieuwe PrimeraPas, tenzij overtuigend tegenbewijs wordt aangereikt dat je als PrimeraPas-houder de rechtmatige eigenaar van die Primera punten bent.

Wijziging en beëindiging

Coöperatie Primera b.a. is gerechtigd om haar spaarprogramma (alsmede haar algemene voorwaarden) geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te beëindigen. Coöperatie Primera b.a. zal PrimeraPas-houders hiervan op de hoogte brengen en de wijzigingen of beëindiging tevens in de Primera winkels en op de website kenbaar maken. Vervolgens kun je als houder van de PrimeraPas de reeds gespaarde punten verzilveren gedurende een resterende periode als vermeld in de betreffende (online)uiting. Dit kan alleen als het spaarsaldo hoger is dan het dan geldende doelsaldo.

Privacy en persoonlijke gegevens

De door jou en de andere houders van de PrimeraPas ingevulde persoonsgegevens en aankopen worden opgeslagen in de Coöperatie Primera b.a. PrimeraPas-database. Deze gegevens worden in overeenstemming met de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwerkt. We zullen alle redelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies, oneigenlijk gebruik of aanpassing. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Coöperatie Primera b.a..
Coöperatie Primera b.a. kan je gegevens gebruiken voor analyse- en direct marketingdoeleinden en/ of je gegevens combineren met de gegevens van andere bestanden waarvan Coöperatie Primera b.a. (mede) houder is. Je persoonsgegevens worden door Coöperatie Primera b.a. nooit aan derden verstrekt, tenzij zij daartoe wettelijk worden verplicht of indien je hier uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. Het Privacybeleid van Coöperatie Primera b.a. is van toepassing. Het volledige beleid lees je hier.

Door de verstrekking van je gegevens ga je met deze wijze van verwerking uitdrukkelijk akkoord.

Indien je geen informatie wenst te ontvangen over acties van Coöperatie Primera b.a. dan kun je jouw gegevens uit het voornoemde bestand laten verwijderen. Ook kun je de verleende toestemming voor het gebruik van je gegevens intrekken of de deelname aan het spaarprogramma beëindigen. Je dient dit kenbaar te maken via het contactformulier.

Aansprakelijkheid

Coöperatie Primera b.a. en de Primera winkels aanvaarden geen enkele (directe of indirecte) aansprakelijkheid voor beschadiging, verlies of diefstal van de PrimeraPas, noch voor onbevoegd gebruik van en/of frauduleus handelen van welke aard dan ook met de PrimeraPas.

Bij een vermoeden dan wel in geval van fraude, het in strijd handelen met deze voorwaarden, misbruik of ander misplaatst gedrag door de PrimeraPas-houder, de PrimeraPas-gebruiker, het personeel van de Primera-winkel dan wel indirect door derden (dit alles in de ruimste zin des woords) heeft Coöperatie Primera b.a. het recht om de voordelen die aan (het gebruik van) de PrimeraPas verbonden zijn niet te verstrekken en de PrimeraPas te laten vervallen en het tegoed aan gespaarde punten te annuleren.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen inzake deze algemene voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Den Bosch.

Deze Algemene Voorwaarden zijn laatstelijk gewijzigd in mei 2024.

Meer weten over de PrimeraPas?

Bekijk de meestgestelde vragen. Staat je vraag er niet tussen? Mail naar klantenservice@primera.nl of bel ons op 085 - 48 66 236.

Back to top